Hvorfor holder vi Sankt Hans

Du ønskes en glædelig Sankt Hans i landet, hvor vi stadig brænder hekse udstyret af med en lynkineser i måsen.

Den sidste rigtige hekseafbrænding fandt sted på Falster i 1693 – efter at omkring 1000 kvinder og mænd i løbet af 250 år blev brændt i Danmark for at have bedrevet trolddom og forbrudt sig mod den kristne lære. Det var fire om året.

*13465930_10209361870185336_9021508012098213241_n

Heksen på Sankt Hans-bålet har dog en helt anden historie, og den har intet med fortidens hekseafbrændinger at gøre.

Den kom først på bålet i løbet af 1920’erne og 1930’erne, formentlig under indflydelse af tyske håndværkere, som fra dele af Tyskland og Østrig kendte til skikken med at brænde en strådukke på sankthansbålet.
En strådukke, der symboliserede det onde, og som selvfølgelig skulle brændes for dermed at få det onde til at forsvinde.

*

Midsommerilden har således en anden historie end henrettelsesbålet, der blev anvendt, når dømte troldfolk skulle af med livet. Sankt Hans bålet et blot en af flere blustraditioner i bondesamfundet.

Bålet eller ilden opfattedes som ondtafværgende, og skulle helst tændes med “vild” ild eller “nødild”, dvs. ild, der var lavet helt fra grunden.

I folketraditionen var der en generel opfattelse af, at hekse er særligt aktive på magiske helligaftener, f.eks. ved at samle ingredienser til deres trolddomsaktiviteter, eller ved at rejse til heksemøder, enten ved Troms Kirke, eller Bloksbjerg i Harzen.

Ilden skulle skræmme dem, og forhindre dem i at holde rast. Desuden var der også tale om en social skik, hvor man kunne mødes og feste.

I visse egne af Danmark brugte man også blus til pinse og Valborgaften, d. 30 april.
Men efterhånden blev bålskikken kun knyttet til Sankt Hans aften.

Nogle steder brugte man ikke et egentligt bål, men antændte halmknipper, som blev svunget på lange stænger. En kombination af bål og blus kunne man også opleve.

*

Men nu hedder verden 2016.

Nyd midsommerens magi og den lyse nat, som ikke findes magen til andre steder på Mælkevejen.

Og husk nu at checke bålet for pindsvin. mus, frøer og småfugle, inden I tænder det.

Især hvis det har ligget klar et stykke tid, så de har kunnet nå at bygge rede eller bo.