Orkester chilismagning med Tørfisk og Chili Klaus

Orkester chilismagning med Chili Klaus og Tørfisk fra Thyborøn. Dette chili-klip må gå hen og blive legendarisk.